img-responsive

Auren geselecteerd voor uitvoering kwaliteitscontrole bij BPBI

Gepubliceerd op 23 januari 2015

"Dichtbij mensen staan is belangrijk in ons werk en dat is precies wat Auren ook doet”  (Citaat: LID BPBI)

Auren is een van de 8 accountantskantoren (de accountantspool) die kwaliteitsaudits mag gaan uitvoeren bij leden van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (de BPBI). De leden van de BPBI worden jaarlijks gecontroleerd als onderdeel van hun lidmaatschap. Met ingang van 2015 kiezen leden een accountant uit de pool voor het uitvoeren van deze controle.

De BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders, bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening en is een gesprekspartner van diverse ministeries, landelijke opererende instellingen, kantonrechters, verschillende gemeenten en gemeentelijke instanties. Voor aangesloten leden gelden hoge kwaliteitseisen. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

Auren heeft meerdere vestigingen in Nederland en is onder meer gespecialiseerd in het uitvoeren van specifieke kwaliteitsaudits. Auren ondersteunt bewindvoerders en inkomensbeheerders bij het voldoen aan veranderende regelgeving en geeft advies op maat waar het gaat om het benutten van kansen.

Mocht u vragen hebben dan wel gebruik willen maken van onze dienstverlening voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders dan kunt u contact opnemen met Andries van Pijkeren via telefoonnummer 033 - 422 58 88 of e-mail: andriesvanpijkeren@auren.nl