img-responsive

AUREN toegelaten als lid van het prestigieuze ‘Forum of Firms’ van IFAC

Gepubliceerd op 2 mei 2014

Zojuist is bekend geworden dat AUREN is toegelaten als lid van het selectieve en veeleisende " Forum of Firms". Dit is de meest prestigieuze wereldwijde organisatie voor accountantsorganisaties en – netwerken die zijn aangesteld als accountant voor uitvoering van landgrensoverschrijdende accountantscontroles. De toelating tot dit Forum benadrukt de kwaliteit en het prestige van de firma ten aanzien van financiële verslaggeving en internationale controlestandaarden.

Over Forum of Firms

Het Forum is opgericht in 2002 en maakt onderdeel uit van de International Federation of Accountants. Op dit moment heeft het Forum 25 leden. De leden van het Forum zetten zich onder meer in voor de toepassing van hoogwaardige kwaliteitsstandaarden, waaronder de internationaal aanvaarde controlestandaarden (ISA’s), de internationale jaarverslaggevingsstandaarden (IFRS) en ondersteuning bij de transitie van nationale naar internationale standaarden.

Over International Federation of Accountants (IFAC)

IFAC is de wereldwijde organisatie voor accountants en dient het algemeen belang door het versterken van de professie en bij te dragen aan de ontwikkeling van sterke internationale economieën (zie verder www.ifac.org). Op dit moment heeft IFAC 179 leden in 130 landen en jurisdicties, en vertegenwoordigt circa 2,5 miljoen professionals die werkzaam zijn als openbaar accountant, in het onderwijs, bij de overheid, in de industrie en in de handel.

Over Auren

Auren heeft vestigingen in 8 landen en levert professionele diensten op het gebied van onder meer audit, fiscaal en juridisch advies, personeelsvraagstukken en consultancy. De firma stelt zich ten doel om met meer dan 1,500 gepassioneerde professionals doelen bereikbaar te maken. Nabijheid, kwaliteit, innovatie, expertise en ethiek vormen de kernwaarden bij het handelen van onze professionals.

Voor meer informatie

Andries van Pijkeren
andriesvanpijkeren@auren.nl
Tel +31 33 422 5 888