img-responsive

Controlelast kleine curatoren en beschermingsbewindvoerders verlicht

Gepubliceerd op 27 januari 2015

Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op advies van de NBA de controleplicht voor kleine curatoren en beschermingsbewindvoerders aangepast. Bij een omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar en minder dan 10 fte personeel mogen zij volstaan met een samenstellingsverklaring van een accountant.

De voorgenomen aanpassing van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingbewindvoerders en mentoren geldt met ingang van verslagjaar 2014.

Samen met het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en de brancheverenigingen BPBI en NBPB werkt de NBA aan:

  • een accountantsprotocol voor de verklaring
  • het gevraagde rapport van feitelijke bevindingen over de kwaliteit van de bedrijfsvoering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andries van Pijkeren via telefoonnummer 033 - 422 58 88 of e-mail: andriesvanpijkeren@auren.nl