img-responsive

Fiscaal voordeel? Zet uw product nu op de Milieulijst

Gepubliceerd op 19 augustus 2015

De MIA/Vamil (Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan fiscaal voordeel opleveren voor Nederlandse ondernemers die duurzaam willen investeren. Dit voordeel geldt alleen voor investeringen die op de Milieulijst staan. De uiterste datum voor het indienen van nieuwe voorstellen is 1 september 2015.

Het indienen van nieuwe voorstellen voor de Milieulijst 2016 kan online via een eenvoudig stappenplan op de website van RVO.nl. MIA\Vamil raadt bedrijven aan dit tijdig te doen zodat er nog voldoende tijd is om eventuele aanvullende informatie toe te sturen.

Fiscaal voordelig investeren

Via de MIA kunnen Nederlandse ondernemers tot 36% van de duurzame investeringen aftrekken van hun fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunnen ondernemers zelf bepalen wanneer ze deze duurzame investeringskosten afschrijven. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Met deze regelingen stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) duurzaam ondernemen.

Milieulijst

Fiscaal voordeel via MIA/Vamil geldt uitsluitend voor investeringen die op de Milieulijst staan. Deze lijst bevat circa 300 milieuvriendelijke minder gangbare technieken (of bedrijfsmiddelen) waarvoor u MIA en/of Vamil kunt aanvragen. Het ministerie van IenM past deze lijst jaarlijks aan.

Duurzaam investeren

De MIA/Vamil kan voor heel ondernemend Nederland interessant zijn. Zo richten de regelingen zich op sectoren als de industrie, transport, landbouw en visserij, maar ook op onderwerpen als biobased economy, grondstoffengebruik, klimaat, biodiversiteit, duurzame gebouwen en reinigingstechnieken voor lucht, water en bodem.

Dien uw voorstel in

Heeft u een voorstel voor de Milieulijst? Tot 1 september 2015 kunt u uw voorstel indienen.

Bron: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/fiscaal-voordeel-zet-uw-product-nu-op-de-milieulijst