img-responsive

Meer kredietkansen voor het mkb

Gepubliceerd op 30 september 2015

Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Vorige week is op de mkb-top het Bedrijfsleningenfonds opengesteld: een nieuw financieringskanaal voor grotere (minimale omzet 25 miljoen) mkb-ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de 10 en 50 miljoen euro.   

Aan het bedrijfsleningenfonds is al 500 miljoen toegezegd door pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en het Europees Investeringsfonds. De bank legt bij financiering minimaal hetzelfde bedrag in waarmee het beschikbare bedrag is verdubbeld.

Ook zijn er op de top nieuwe kredietmogelijkheden voor het mkb gelanceerd. Zo kondigde minister Kamp aan dat het kabinet en de Europese Investeringsbank (EIB) gezamenlijk 45 miljoen beschikbaar stellen voor een co-investeringsfonds, waarbij ‘business angels’ iedere euro uit het fonds matchen met een euro voor eigen rekening en risico.

Meer informatie

Wilt u snel kunnen zien of uw bedrijf voor deze of andere financieringsmogelijkheden in aanmerking komt? Kijk dan op de website (ook via een app te raadplegen). Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met Rob Kaffka genaamd Dengler via robdengler@auren.nl of 033 422 58 88.