img-responsive

Teruggave Spaanse successie- of schenkingsrechten op basis uitspraak EU Hof

Gepubliceerd op 22 april 2015

Het Europese Hof van Justitie heeft op 3 september 2014 uitspraak gedaan dat de Spaanse regelgeving ten aanzien van successie- en schenkingsrechten niet-Spaanse ingezetenen discrimineert.

De wetgeving op het gebied van successie- en schenkingsrecht is in Spanje zeer complex. Belasting op de erfenis van een ingezetene wordt namelijk betaald aan de regering van de autonome regio waar de erflater heeft gewoond.

Elke autonome gemeenschap (Spanje heeft er 17) is vrij om de regels aan te passen om zijn eigen fiscale kortingen op successie- en schenkingsrecht in Spanje vast te stellen. De verschillen tussen de gemeenschappen zijn aanzienlijk.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Spaanse wetgeving in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal binnen de EU en de EER.

Voor niet-Spaanse ingezetenen is het van belang om er rekening mee te houden dat deze wijziging niet automatisch een recht op teruggave van eventueel teveel betaalde successierechten impliceert. Men heeft hierdoor echter wel het recht een terugvordering in te dienen. Elke zaak dient daarbij echter apart te worden beoordeeld.

Voor Spaanse niet-ingezetenen, die EU-onderdaan zijn, die in de afgelopen vier jaar successie- of schenkingsrechten in Spanje hebben betaald, kan Auren u helpen bij het indienen van een terugvordering van teveel betaalde belasting. Deze procedure dient echter vóór september 2015 te zijn voltooid.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.