img-responsive

Tien dingen die u, afgezien van de koffie, moet weten over Colombia

Gepubliceerd op 28 oktober 2014

1.

Colombia was in het eerste kwartaal van 2014 waar het betreft de grotere landen in de wereld na China de snelst groeiende economie in de wereld. De groei deed zich met name voor in de bouw, dienstverlening en landbouw. De verwachte groei van de economie in 2014 bedraagt 5%. De laatste keer dat de economie kromp was in 1990. Belangrijkste oorzaak van de groei is de vraag op de eigen thuismarkt. Dit is de motor van de economie en de groei van die vraag is de grootste in Latijns Amerika. Colombia is na Brazilië en Mexico de grootste economie van Latijns Amerika.

2.

De criminaliteit is de afgelopen 12 jaar met 60% afgenomen. De groei van de economie geeft ruimte om criminaliteit te bestrijden en mensen een uitzicht te geven op werk en inkomen.

3.

In 2013 was er een record aantal buitenlandse investeringen voor een totaal van $ 145 miljard. Dit is 30% van het bruto nationaal product. In 2000 was dit nog 12%. De komende 10 jaar wordt er alleen al 100 miljard geïnvesteerd in infrastructuur.

4.

Colombia heeft de laagste inflatie sinds 60 jaar. Waar sommige andere landen in Latijns Amerika nog kampen met forse inflatie is dit in Colombia onder controle. Dit is gekoppeld aan de laagste rentevoet ooit.

5.

Het overheidsbeleid is gericht op internationale handel en politieke stabiliteit.

Op korte termijn zal Colombia lid worden van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Er is daarnaast een samenwerking aangegaan met Chili, Mexico en Peru binnen de Pacific Alliance, een handelsverdrag dat de 4 landen een sterke partij maakt binnen Latijns Amerika en in omvang gelijk aan Brazilië.

6.

Colombia heeft de grootste biodiversiteit ter wereld . Dit biedt grote kansen voor het toerisme met een verwachte groei van 100% in de komende 3 jaar. Maar dit maakt het land ook zeer interessant voor wetenschappelijk onderzoek. Ook in het bedrijfsleven maakt biodiversiteit onderdeel uit van de business. Een duurzaamheidsverklaring bij een jaarverslag is standaard.

7.

Colombia is op weg na 50 jaar onrust een vredesakkoord te sluiten met strijdende binnenlandse partijen. Dit zal enerzijds een bevestiging zijn van de politieke stabiliteit en het land een veel sterkere naam geven. Anderzijds zal een dergelijk vredesakkoord een extra boost geven aan investeringen in met name de gebieden waar er sprake is van onrust of achterstand.

8.

De gemiddelde leeftijd ligt beneden de 30 jaar. De laatste 50 maanden is er sprake van een afname van de werkloosheid. Colombia beschikt over een aantal vooraanstaande universiteiten en het opleidingsniveau is hoog.

9.

Colombia behoort tot de top 3 in de wereld waar het betreft productie van voedsel.Het land heeft een reserve van 6 miljoen hectare grond die aangewend kan worden voor landbouw.

10.

Auren beschikt er sinds begin oktober 2014 over vestigingen in Bogota en Barranquilla. Deze collega’s kennen wij persoonlijk en zij zijn graag bereid uw doelen in Colombia bereikbaar te maken!

Neemt u gerust contact op als u hier meer over wilt weten.

marcvandendungen@auren.nl

033-4225888