img-responsive

Update Wet werk en zekerheid

Gepubliceerd op 6 juni 2014

Op dinsdag 3 juni jl. heeft de Eerste Kamer met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over de Wet werk en zekerheid. In dit debat heeft de minister toegezegd de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de wet (zie de blog Wet werk en zekerheid, anticipeer tijdig!) te verschuiven van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015.

Op dinsdag 10 juni zal over het wetsvoorstel gestemd worden in de Eerste Kamer.