img-responsive

Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen

Gepubliceerd op 29 september 2016

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt.  

Box 3 in 2017

Vanaf 2017 krijgt u te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De definitieve rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn nu bekendgemaakt en luiden als volgt:

Vermogensschijf Vermogen (na aftrek heffingsvrij vernogen) Forfaitair rendementspercentage
1                                                              Minder of gelijk aan € 75.000                                                                             2,87%
2 Meer dan € 75.000 of minder of gelijk aan € 975.000 4,60%
3 Meer dan € 975.000 5,39%

Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30% en het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag van uw vermogen is vrijgesteld van belasting) gaat naar € 25.000 per person.