Information Security en Risk Management

Door onze professionals wordt op een praktische en toegankelijke manier gekeken naar de voor u relevante risicogebieden en informatie beveiligingsaspecten. Op basis van de bevindingen wordt een business case opgesteld waarin mogelijkheden voor te realiseren verbeteringen zijn opgenomen. Wij streven er met u naar om risico’s en kwetsbaarheden snel, adequaat en zonder grote investeringen te verkleinen.

Deze business case kan één of meer van de volgende onderdelen bevatten, afhankelijk van het profiel van de organisatie, de sector, de fase waarin de onderneming zicht bevindt:

1. Risico analyse

 • Welke onderdelen van uw bedrijfsvoering vormen een risico op ICT-gebied? En zijn dus belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming
 • Waar ‘staat’ de belangrijkste bedrijfsinformatie? Is deze informatie van u, goed beveiligd en te allen tijde door u te benaderen?
 • Hoe kunt u middels hardware- en softwareoplossingen de risicovolle onderdelen optimaal beveiligen?
 • Zijn uw medewerkers op de hoogte van de risico’s van cybercriminaliteit en datalekken? Stimuleert u bijvoorbeeld het gebruik van sterke wachtwoorden?
 • Uitbesteding en contracten: wat besteedt u uit? Welke afspraken liggen hieraan ten grondslag? Is er een SLA’s?
 • Systemen, dataverkeer, verbindingen, BYOD, back ups.
 • CIA (Confidentiality, Integrity, Availabilty)
 • Afvoer van laptops, pc’s, tablets, telefoons, alsmede datavernietiging.
 • Vele praktische tips en verbeteringen die uw risico op uitval van systemen en internet – en daarmee dus belemmering van het werk - kunnen verkleinen.

2. Impact analyse

 • Wat is de mogelijke omvang van verlies in geval van een datalek of uitval van een bedrijfsproces of meerdere bedrijfsprocessen?
 • Bij hoeveel ‘uitval’ komt de continuïteit van uw organisatie in gevaar? Welke investering is gerechtvaardigd om dit te voorkomen?

3. Disaster Recovery

Concretisering van kengetallen voor de organisatie:
a. Recovery Time Objectives (hoelang kan de organisatie zonder een bepaald bedrijfsproces?) (RTO)
b. Service Delivery Objective (welke minimale voortgang van bedrijfsprocessen moet er zijn tijdens een uitval van onderdelen?) (SDO)

Onze werkwijze

Verbeteringen die risico’s en kwetsbaarheden mitigeren, waarbij het altijd de keuze van u als klant blijft, in afweging met “risk appetite and risk culture”

Dichtbij onze klanten en toegevoegde waarde, kennis en ervaring leveren in aan u en uw onderneming, dat is waar consultancy van Auren voor staat. Met gedreven consultants, accountants en mediators kunt u rekenen op onze persoonlijke aandacht. Onze professionals hebben een persoonlijke benadering en maken samen met u, uw doelen bereikbaar. Dit betekent dat u gepast advies krijgt in iedere fase waarin u onderneemt. Op basis van een persoonlijke kennismaking stemmen wij samen met u de behoefte en een plan van aanpak samen. Zo kunnen we kansen, uitdagingen en risico’s tijdig signaleren en oplossen. Wij bieden u comfort bij de uitdagingen waar u en uw onderneming voor staan.

Onze werkwijze

Onze tarieven

Abonnement

Vooraf advies- en uitvoeringsuren inkopen en op elk gewenst moment inzetten. Voordeel: u kunt vooraf uw kosten budgetteren.

Aan de slag

Projecttarief

Advies, uitvoering of coaching met een kop en een staart. Voordeel: u weet vooraf wat uw investering is.

Aan de slag

Uurtarief

Advies dat niet binnen het abonnement of een project valt. Voordeel: het kost u niets als u niets afneemt.

Aan de slag

Onze specialist

Wilt u meer weten over Information Security en Risk Management? Neem contact op met Gerco Recter voor een vrijblijvende kennismaking.

Blogs

"We hebben passie voor morgen, dus we letten goed op vandaag."

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Zo tegen de Kerst wordt het bij sommige bedrijven wat rustiger. Mag een werkgever ee...
Lees het complete artikel

Wanneer kan de fiscus bewijslast omkeren?

Wanneer kan de fiscus bewijslast omkeren?

Het komt voor dat de fiscus de bewijslast omkeert. Dan moet u maar zien te bewijzen d...
Lees het complete artikel


Nieuwe formulieren voor de G-rekening

Nieuwe formulieren voor de G-rekening

De Belastingdienst heeft nieuwe formulieren voor de G-rekening. Wilt u een G-rekening...
Lees het complete artikel

Bereid u voor op de nieuwe bijtellingspercentages

Bereid u voor op de nieuwe bijtellingspercentages

Net als in het afgelopen jaar wijzigen ook in 2017 de bijtellingspercentages. Weet u...
Lees het complete artikelBekijk al onze blogs